Digimarkkinoinnin blogi: Mitä on Inbound-markkinointi?

Digin kehittyessä markkinointi on yhdessä määritelmässä jaoteltu Inbound- ja Outbound-markkinointiin. Kyseiset nimet eivät yritä selittää markkinointia läpikotaisin, vaan pureutuvat tapoihin saada omat tuotteet ja palvelut kaupaksi. Outbound viittaa asiakkaan toimintaan sellaisissa tapauksissa, kun myyntiin tähtäävä yritys on aktiivinen asiakkaaseen päin. Hyviä esimerkkejä ovat perinteiset suoramarkkinoinnin keinot, kuten jaettavat esitteet ja kylmäsoitot. Inboundissa asiakas lähestyy itse aktiivisesti yritystä. Se edellyttää, että yritys on osannut rakentaa markkinointipolkunsa ja sisältönsä asiakkaan tarpeita vastaavalla tavalla.

Markkinoinnin tehtävä on saada asiakkaat tietoiseksi yritysten tuotteista ja palveluista. Nykyinen haaste on se, etteivät perinteiset markkinointikeinot, kuten suoramarkkinointikanavat ole enää riittävän tehokkaita, koska ihmiset sivuuttavat herkästi tällaisen markkinoinnin. Tämä johtuu siitä, että ihmiset etsivät tiedon yhä useammin verkosta, jolloin myös tietomäärä on kasvanut merkittävällä tavalla. Ihmisten käyttäytymisen muutoksen vuoksi markkinointi on siirtymässä ihmisten perässä digitaalisiin kanaviin.

Inbound-markkinoinnissa asiakas löytää itse yrityksen. Löydettävyyttä helpottaakseen organisaatio tuottaa asiakkaalleen tätä kiinnostavaa ja hyödyttävää sisältöä, jonka avulla luodaan kiinnostusta ja lisätään sitoutumista yritykseen. Mielenkiintoista sisältöä linkitetään sivustolta toiselle, mikä takaa sisällön alkuperäiselle lähettäjälle parempaa näkyvyyttä hakukoneiden hakutuloksissa. Onnistunutta sisältöä myös jaetaan sosiaalisessa mediassa, mikä takaa yritykselle lisänäkyvyyttä. Itse tuotettu sisältö ruokkii itseään ja tuottaa sivustolle lisää vierailijoita. Maksetuissa kampanjoissa vaikutus on hetkellinen, minkä vuoksi sen teho on usein pienempi. Sisällöntuottamisessa on karkeasti ottaen neljä vaihetta: sisällön luominen, sen julkaiseminen, sisällön markkinointi ja levitys eri kanavissa sekä tulosten mittaaminen.

Inbound-markkinoinnissa ei ole kyse sykleittäin etenevistä kampanjoista, vaan on pyrittävä tilanteeseen, jossa sisältöä tuotetaan tasaisesti, jolloin saadaan luotua liiketoiminnalle kannattavaa yleisöä ja sitä kautta lupaavia liidejä.